آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

 میثاقها یا اصول محدود کننده

میثاقها یا اصول محدود کننده کاربرد مفروضات و اصول حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازند. میثاقهایا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگری مالی دارند و عبارت اند از:

اصول محدود کننده 4 تا است:

اصل فزونی منافع بر مخارج

 اصل اهمیت

  اصل محافظه کاری

 اصل خصوصیات صنعت

1-     فزونی منافع بر مخارج

۱ نظر ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۴

  اصول حسابداری

اصول حسابداری  قواعدی کلی است که حسابداران آن را مبنای استفاده و اجرای کار در کلیۀ مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند. اصول حسابداری عبارت اند از:

1-     اصل بهای تمام شده،

2-       اصل تحقق درآمد،

3-       اصل تطابق هزینه ها با درآمدها،

4-       اصل افشا.

قواعد کلی که حسابداران آن را مبنای استفاده و اجرای کار در کلیۀ مراحل اجرای ملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند اصول حسابداری نامیده می شود.

 

۰ نظر ۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۳

حسابداری مانند سایر دانش های بشری، مفاهیم، مفروضات و اصول مشخصی دارد. این مفاهیم، مفروضات و اصول تحت عنوان مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی شناخته می شوند. در مورد طبقه بندی مفاهیم اساسی حسابداری اتفاق ظر وجود ندارد؛ اما، طبقه بندی زیر بیشتر متداول است.

مفروضات، اصول و میثا قهایی که قواعد انجام عملیات حسابداری ر اتعیین  می نماید و همواره باید مورد توجه حسابداران قرار گیرد را مفاهیم اساسی حسابداری می نامند.

 مفروضات حسابداری شالودۀ اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صور تهای مالی واحدهای اقتصادی را مفروضات تشکیل می دهند. هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشأ یک یا چند اصل حسابداری باشد. مفروضات حسابداری، مبنای تهیه و تنظیم صور تهای مالی هستند.

۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۰

اریک توماس

 

 

 

 

۳ نظر ۰۳ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۳۲

می خواهیم باهم موفق شویم

حتی اگر

-دلار 200/000 ریال باشد.

- جنگ شود.

- آب نباشد.

-برف نباشد.

-

۱ نظر ۰۲ مرداد ۹۷ ، ۱۴:۳۹

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.[۱] از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداریAccounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است.[۲]

۲ نظر ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۰:۵۸


تقسیم بندی مالیات تکلیفی

 

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد

اصولاً در تمام مواردی از مواد قانون مالیاتها که درآن باصطلاح (مکلفند) اشاره گردیده نشان دهنده آن است که در این ماده قانونی تکلیفی از طرف قانون گذار (سازمان امور مالیاتی ) بابت اشخاص ثالث برعهده مودی واگذار گردیده است که در صورت عدم اجرا مشمول اصل و جرائم مربوطه خواهد شد

قبل از تایید پرداخت مبلغ هرگونه صورت حساب  حسابداران خرید باید مالیات های تکلیفی را در نظر داشته و براساس تکالیف مشخص شده در قانون کسورات قانونی را از مبلغ صورت حساب کسر و سپس باقی مانده مبلغ را پرای پرداخت تایید نمایند

فهرست مالیات  های تکلیفی موجود در قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد.

 

مالیات تکلیفی اجاره

مالیات تکلیفی مالیات بر درآمد حقوق

مالیات تکلیفی مضاربه

مالیات تکلیفی حق الزحمه وکلا

مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که درایران و یا از ایران تحصیل می نمایند

مالیات تکلیفی تحصیل درآمد موسسات بیمه خارجی از قبول بیمه اتکایی از موسسات ایرانی

تکلیف مدیران تصفیه در خصوص مالیات آخرین دوره عملیات شرکت منحله

مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی

مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام

۱ نظر ۰۲ آبان ۹۶ ، ۰۸:۴۵

بخش اول : حسابداری خرید

مقدمه:

فرض کنید شما به عنوان حسابدار یک شرکت بازرگانی مشغول به کار شده اید و شرکت شما مقداری کالا خریداری کرده و تحویل انبار شرکت داده است.

برای ثبت این رویداد چه مدارک و مستنداتی نیاز خواهید داشت؟ هنگام ثبت خرید کالا به کدام مورد از آنها باید توجه کرد؟ آیا بدون وجود اسناد مثبته میتوان ثبتی انجام داد؟ و یا برای ثبت میتوان به رسید انباردار اکتفا نمود؟ چه مدارکی تحقق خرید یک کالا را نشان میدهد؟ یکی از اسناد و مدارکی که حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی در دفاتر به آن نیاز دارند اسنادی هستند که صحت وقوع رویدادهای مالی را به صورتی قابل اتکا اثبات کند. در حسابداری به این اسناد و مدارک، اسناد و مدارک مثبته گفته میشود که مبنای ثبت رویدادهای مالی است، پس برای ثبت هر رویداد مالی در دفاتر باید اسناد و مدارک مربوط به آن در دست باشد. نکتۀ مهم این است که این اسناد باید روشن، واضح و معتبر باشند تا حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آنها اتکا کنند. از این رو چنین اسنادی به انضمام سایر اسناد و مدارک حسابداری برای مراجعات و رسیدگیهای آتی در محل مناسبی بایگانی و نگهداری میشوند. معمولاً این اسناد و مدارک شکل ثابت و معینی ندارند و بسته به نیاز طراحی میشوند.

 برگ درخواست خرید، فرم استعالام بها، فاکتور فروش، رسید انبار و نظیر آنها نمونه هایی از اسناد و مدارک مثبته خرید کالا هستند. در این بخش ، با مستندات لازم برای خرید کالا، روشهای ثبت خرید کالا و صدور سند حسابداری خرید آشنا خواهید شد.

۰ نظر ۲۱ مهر ۹۶ ، ۱۳:۵۱

سیستم اطلاعاتی حسابداری

بنگاههای اقتصادی به منظور دست یابی به اهداف خود باید مجموعه از فعالیت های مشخصی را انجام دهند . برای انجام درست این فعالیت ها مجموعه از سیستم ها در داخل بنگاه اقتصادی تشکیل می شود که با همکاری یکدیگر بنگاه اقتصادی را در جهت رسیدن به اهداف خود کمک می کند از جمله این سیستم ها می توان به تولید ، تدارکات، کنترل کیفیت ، حسابداری و غیره اشاره کرد.

۰ نظر ۲۱ مهر ۹۶ ، ۱۳:۲۷

طبقه بندی بها بر اساس واکنش به تغییر در حجم فعالیت(رفتار بها)

درک چگونگی رفتار بها نسبت به تغییرات حجم فعالیت ، به لحاظ مدیرت بها از اهمیت با لایی برخوردار است.

آگاهی از رفتار به برای مقاصدی نظیر .

بهایابی محصولات ، ارزیابی عملکرد ،تصمیم گیری مدیریتی  وسایر موارد از این دست حیاتی است.

رفتار تمام اقلام بها با تغییر قابل ملاحضه در حجم فعالیت و یا سپری شدن مدت زمان کافی (در بلندمدت) دستخوش تغییرات خواهد شد. معمولاً در بلند مدت و با تغییرات عمده در حجم فعالیت مبلغ کل هیچ یک از اقلام بها ثابت باقی نمی ماند از این رو الگوی رفتار بها با تاکید بر دو فرض اساسی ((دامنه مربوط فعالیت)) و (( دوره زمانی)) تعیین می گردد.

دامنه مربوط سطحی از فعالیت است که در آن سطح اقلام بها تغییر نمی کند.به عبارت دیگر در سطوح مختلف دامنه مربوط بهای ثابت کل و بهای متغییر هر واحد بدون تغییر باقی می ماند.

۰ نظر ۰۵ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۳۹

                       طبقه بندی بها بر اساس قابلیت رهگیری (ارتباط با موضوع بها یابی)

بها در ارتباط با موضوع بها یابی به دو طبقه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.

1-1      بهای مستقیم:

بهای که به آسانی و صرف اقتصادی بتوان آن را به موضوع بهایابی رهگیری نمود. به عبارت دیگر بهای که رهگیری آن به موضوع بهایابی دارای فزونی منافع بر مخارج است بهای مستقیم نامیده می شود.

1-2      بهای غیر مستقیم:

۰ نظر ۳۰ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۱۷

     انواع طبقه بندی بها

مدیریت شرکت پیوسته درگیر انتخاب از بین راهکارهای مختلف است  اطلاعات مربوط به انواع مختلف بها و الگوی رفتار آنها نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات اثر بخش ایفا می کند.

اقلام بها با توجه به اهداف و اطلاعات مورد نیاز ، می تواند به روش های مختلفی طبقه بندی شود.

 

۱ نظر ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۴۳

  تعریف حسابداری صنعتی

انجمن حسابداران مدیریت حسابداری صنعتی را اینگونه تعریف می کند.

حسابداری صنعتی عبارت است از تکنیک و یا روش تعیین بهای یک پروژه ، فرآیند و یا یک موضوع از طریق اندازه گیری مستقیم و یا تسهیم

در تعریف فوق از چهار مفهوم کلیدی استفاده شده است .

1-      تکنیک یا روش

2-      بها

3-      موضوع بهایابی

4-      بهایابی(اندازه گیری مستقیم یا تسهیم)

 

۰ نظر ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۵