آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

۴ مطلب با موضوع «مفاهیم نظری حسابداری» ثبت شده است

 میثاقها یا اصول محدود کننده

میثاقها یا اصول محدود کننده کاربرد مفروضات و اصول حسابداری را در چارچوب خاصی محدود می سازند. میثاقهایا اصول محدود کننده اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگری مالی دارند و عبارت اند از:

اصول محدود کننده 4 تا است:

اصل فزونی منافع بر مخارج

 اصل اهمیت

  اصل محافظه کاری

 اصل خصوصیات صنعت

1-     فزونی منافع بر مخارج

۱ نظر ۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۷:۱۴

  اصول حسابداری

اصول حسابداری  قواعدی کلی است که حسابداران آن را مبنای استفاده و اجرای کار در کلیۀ مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند. اصول حسابداری عبارت اند از:

1-     اصل بهای تمام شده،

2-       اصل تحقق درآمد،

3-       اصل تطابق هزینه ها با درآمدها،

4-       اصل افشا.

قواعد کلی که حسابداران آن را مبنای استفاده و اجرای کار در کلیۀ مراحل اجرای ملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند اصول حسابداری نامیده می شود.

 

۰ نظر ۱۰ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۳

حسابداری مانند سایر دانش های بشری، مفاهیم، مفروضات و اصول مشخصی دارد. این مفاهیم، مفروضات و اصول تحت عنوان مفاهیم اساسی حسابداری و گزارشگری مالی شناخته می شوند. در مورد طبقه بندی مفاهیم اساسی حسابداری اتفاق ظر وجود ندارد؛ اما، طبقه بندی زیر بیشتر متداول است.

مفروضات، اصول و میثا قهایی که قواعد انجام عملیات حسابداری ر اتعیین  می نماید و همواره باید مورد توجه حسابداران قرار گیرد را مفاهیم اساسی حسابداری می نامند.

 مفروضات حسابداری شالودۀ اصول حسابداری و مبنای تهیه و تنظیم صور تهای مالی واحدهای اقتصادی را مفروضات تشکیل می دهند. هر کدام از مفروضات حسابداری می تواند منشأ یک یا چند اصل حسابداری باشد. مفروضات حسابداری، مبنای تهیه و تنظیم صور تهای مالی هستند.

۰ نظر ۰۸ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۰۰

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.[۱] از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداریAccounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این‌گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است.[۲]

۲ نظر ۰۵ تیر ۹۷ ، ۱۰:۵۸