آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

۱ مطلب با موضوع «حسابداری پیشرفته :: حسابداری مالیاتی» ثبت شده است


تقسیم بندی مالیات تکلیفی

 

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد

اصولاً در تمام مواردی از مواد قانون مالیاتها که درآن باصطلاح (مکلفند) اشاره گردیده نشان دهنده آن است که در این ماده قانونی تکلیفی از طرف قانون گذار (سازمان امور مالیاتی ) بابت اشخاص ثالث برعهده مودی واگذار گردیده است که در صورت عدم اجرا مشمول اصل و جرائم مربوطه خواهد شد

قبل از تایید پرداخت مبلغ هرگونه صورت حساب  حسابداران خرید باید مالیات های تکلیفی را در نظر داشته و براساس تکالیف مشخص شده در قانون کسورات قانونی را از مبلغ صورت حساب کسر و سپس باقی مانده مبلغ را پرای پرداخت تایید نمایند

فهرست مالیات  های تکلیفی موجود در قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد.

 

مالیات تکلیفی اجاره

مالیات تکلیفی مالیات بر درآمد حقوق

مالیات تکلیفی مضاربه

مالیات تکلیفی حق الزحمه وکلا

مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که درایران و یا از ایران تحصیل می نمایند

مالیات تکلیفی تحصیل درآمد موسسات بیمه خارجی از قبول بیمه اتکایی از موسسات ایرانی

تکلیف مدیران تصفیه در خصوص مالیات آخرین دوره عملیات شرکت منحله

مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی

مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام

۱ نظر ۰۲ آبان ۹۶ ، ۰۸:۴۵