آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

۴ مطلب با موضوع «حسابداری میانه :: حسابداری بهای تمام شده» ثبت شده است

طبقه بندی بها بر اساس واکنش به تغییر در حجم فعالیت(رفتار بها)

درک چگونگی رفتار بها نسبت به تغییرات حجم فعالیت ، به لحاظ مدیرت بها از اهمیت با لایی برخوردار است.

آگاهی از رفتار به برای مقاصدی نظیر .

بهایابی محصولات ، ارزیابی عملکرد ،تصمیم گیری مدیریتی  وسایر موارد از این دست حیاتی است.

رفتار تمام اقلام بها با تغییر قابل ملاحضه در حجم فعالیت و یا سپری شدن مدت زمان کافی (در بلندمدت) دستخوش تغییرات خواهد شد. معمولاً در بلند مدت و با تغییرات عمده در حجم فعالیت مبلغ کل هیچ یک از اقلام بها ثابت باقی نمی ماند از این رو الگوی رفتار بها با تاکید بر دو فرض اساسی ((دامنه مربوط فعالیت)) و (( دوره زمانی)) تعیین می گردد.

دامنه مربوط سطحی از فعالیت است که در آن سطح اقلام بها تغییر نمی کند.به عبارت دیگر در سطوح مختلف دامنه مربوط بهای ثابت کل و بهای متغییر هر واحد بدون تغییر باقی می ماند.

۰ نظر ۰۵ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۳۹

                       طبقه بندی بها بر اساس قابلیت رهگیری (ارتباط با موضوع بها یابی)

بها در ارتباط با موضوع بها یابی به دو طبقه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.

1-1      بهای مستقیم:

بهای که به آسانی و صرف اقتصادی بتوان آن را به موضوع بهایابی رهگیری نمود. به عبارت دیگر بهای که رهگیری آن به موضوع بهایابی دارای فزونی منافع بر مخارج است بهای مستقیم نامیده می شود.

1-2      بهای غیر مستقیم:

۰ نظر ۳۰ مرداد ۹۶ ، ۰۹:۱۷

     انواع طبقه بندی بها

مدیریت شرکت پیوسته درگیر انتخاب از بین راهکارهای مختلف است  اطلاعات مربوط به انواع مختلف بها و الگوی رفتار آنها نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات اثر بخش ایفا می کند.

اقلام بها با توجه به اهداف و اطلاعات مورد نیاز ، می تواند به روش های مختلفی طبقه بندی شود.

 

۱ نظر ۲۸ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۴۳

  تعریف حسابداری صنعتی

انجمن حسابداران مدیریت حسابداری صنعتی را اینگونه تعریف می کند.

حسابداری صنعتی عبارت است از تکنیک و یا روش تعیین بهای یک پروژه ، فرآیند و یا یک موضوع از طریق اندازه گیری مستقیم و یا تسهیم

در تعریف فوق از چهار مفهوم کلیدی استفاده شده است .

1-      تکنیک یا روش

2-      بها

3-      موضوع بهایابی

4-      بهایابی(اندازه گیری مستقیم یا تسهیم)

 

۰ نظر ۰۱ مرداد ۹۶ ، ۱۹:۲۵